Povinnosti uchádzačov - Oblastný futbalový zväz Michalovce

Prejsť na obsah

Povinnosti uchádzačov

Rozhodcovia a školenia > Školenie nových rozhodcov
Každý nahlásený uchádzač (na ObFZ doručené požadované údaje) je po svojom nahlásení povinný aj:
1. sledovať Úradné správy ObFZ Michalovce, ktoré sú zverejňované každý utorok a piatok na webovej stránke ObFZ Michalovce („www.obfzmi.sk“), kde je väčšina informácií o činnosti ObFZ, medzi ktorými sú podľa potreby aj informácie o poriadaných školeniach, nahlásených uchádzačoch na tieto školenia i ďalšie informácie k nim
   2. vopred individuálne študovať tieto materiály potrebné k získaniu tejto kvalifikácie, ktoré si má sám zabezpečiť, lebo ich bude pri tomto školení potrebovať:
   a) Pravidlá futbalu (sú aj na webovej stránke „www.futbalsfz.sk“, v časti Legislatíva - Pravidlá hry) a k nim spracované Tézy k „Pravidlám futbalu“ (sú na adrese: www.futbalsfz.sk, v časti Slovensko - Rozhodcovia a PR - Vzdelávanie - „Úpravy, zmeny a doplnky PF platné od 1.7.2011“)
   b) Futbalové normy a z nich hlavne Súťažný poriadok futbalu (je na webovej stránke „www.futbalsfz.sk“, v časti Legislatíva - Predpisy SFZ - Poriadky)
   c) Rozpis súťaží ObFZ Michalovce (je ho možnosť dostať na ObFZ Michalovce).
Návrat na obsah