obfz

Hlavný reklamný paneldetské oblečenie, nábytok, potreby,
hračky a cestovanie

Počítadlo
TOPlist
 
 

Oblastný futbalový zväz Michalovce

- adresa: Oblastný futbalový zväz, Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce; - sídlo ObFZ: budova Slovenského združenia telesnej kultúry (SZTK), Hviezdoslavova 7, Michalovce, II. posch., č. dv. 1;
- údaje o ObFZ:
- účet: Unicredit bank Michalovce, č. 6609570000/1111; IČO: 31959130;  DIČ: 2020744022; - kontakty na ObFZ: - telefón: 056/6423890; -
email: obfzmi@stonline.sk; - web: www.obfzmi.sk; - mobil sekretára ObFZ: 0907/902068.
HLAVNÁ EMAILOVÁ ADRESA PRE HLÁSENIE VÝSLEDKOV STRETNUTÍ: „obfzmi@stonline.sk“.

Informácie, ktoré sú zverejňované na webovej stránke ObFZ Michalovce, sú na stránku doručované od k tomu poverených funkcionárov ObFZ Michalovce. Prípadné otázky na ObFZ Michalovce zasielajte na e-mailovú adresu: „obfzmi@stonline.sk“.
Všetky nápady, návrhy a pripomienky k stránke, zasielajte na emailovú adresu: „obfzmi@obfzmi.sk“

Dotazník spokojnosti (...dotazník...)

Novým záujemcom o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu - aktualizované 25.11.2015
Vzdelávanie trénerov futbalu - aktualizované 6.4.2015
Všetky oficiálne výsledky pre každé kolo
Informácia k výsledkom ObFZMI
   
5.2.2016 Oznamy ObFZ k 4.2.2016
5.2.2016 Úradná správa č.32
4.2.2015 Smútočné oznámenie
1.2.2015 Matričné úkony ObFZ v 1/2016
   
29.1.2016 Oznamy ObFZ k 28.1.2016
29.1.2016 Úradná správa č.31
25.1.2016 10. ročník "Turnaja ObFZMI družstiev
mužov FOaFK v halovom futbale" z 23.1.2016
  - vyhodnotenie turnaja; krížové tabuľky s výsledkami
  - víťaz turnaja 1.Žbince s trofejami
  - 2.Trhovište; 3.Krásnovce; 4.Rakovec
  - 5.Budkovce; 6.Zalužice; 7.Hatalov
  - 8.Pozdišovce; 9.Strážske B ; 10.Horňa
22.1.2016 Oznamy ObFZ k 21.1.2016
21.1.2016 Konferencia ObFZ Michalovce z 15.1.2016
  - Informácia o konferencii
  - Prac. vedenie konferencie
  - Účastníci konferencie
  - Správa z konferencie o činnosti
a hospodárení ObFZ za obdobie 1.7.-31.12.2015
  - Informácie z konferencie o príprave jarnej odvety
súťaží ObFZ 2015/16 i nastávajúcej sezóny 2016/17
  - Správa mandátovej komisie
  - Správa návrhovej komisie
  - Zápis z konferencie
17.1.2016 10. ročník „Turnaja ObFZ Michalovce
v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“
pre sezónu 2015/16 organizovaný dňa 23.1.2016
  - Upresnený rozpis turnaja
  - Športovo-technické zásady
  - tlačivo "Zoznam hráčov" pre družstvá
15.1.2016 Oznamy ObFZ k 14.1.2016
14.1.2016 Vyhodnotenia činnosti orgánov ObFZ za 2. polrok 2015
  - konferencia
  - VV ; OK ; DK ; KR
  - ŠTK ; MRK ; TMK ; KM
  - Se ; Správa súťaže ; EkÚ
8.1.2016 Program školenia nových rozhodcov
v dňoch 18.-20.1.2016
8.1.2016 Oznamy ObFZ k 7.1.2016
5.1.2016 10. ročník „Turnaja ObFZ Michalovce
v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“
pre sezónu 2015/16 organizovaný dňa 23.1.2016
  - Záväzná prihláška do turnaja
2.1.2015 Matričné úkony ObFZ v 12/2015
31.12.2015 Oznamy ObFZ k 31.12.2015
29.12.2015 31. ročník Vianočného turnaja ObFZ žiakov
v halovom futbale dňa 28.12.2015
  - Bilancia turnaja, Víťaz turnaja - foto, komentár k foto
  - OŠK Zalužice, TJ FK Družst. Trhovište, MFK Sobrance
  - OcŠK Pozdišovce, Otvorenie turnaja
  - Záber zo stretn. Zemplín MI - Trhovište
  - Ocenenie Sobraniec, Ocenenie najlepšieho hráča
  - Ocenenie najlepšieho strelca
23.12.2015 Oznamy ObFZ k 23.12.2015
22.12.2015 22. ročník „Turnaja Výberov RaD ObFZ
v halovom futbale v rámci VsFZ“
pre sezónu 2015/2016 dňa 19.12.2015 v TV
  - Vyhodnotenie turnaja
  - Doplnenie vyhodnotenia turnaja
18.12.2015 Oznamy ObFZ k 17.12.2015
15.12.2015 Najbližšia riadna konferencia 
ObFZ Michalovce dňa 15.1.2016
  - Návrh programu 
  - Návrh členov pracovných komisií
  - Pozvánka
  - Rokovací poriadok
  - Poverenie pre delegáta klubu
11.12.2015 Oznamy ObFZ k 10.12.2015
10.12.2015 31. ročník Vianočného turnaja ObFZ žiakov
v halovom futbale dňa 28.12.2015
  - Rozhodnutie KM k turnaju
  - Upresnený rozpis turnaja
  - Športovo-technické zásady turnaja
  - tlačivo "Zoznam hráčov" na turnaj
  - tlačivo "Hromadné vyúčtovanie cest. výdavkov"
  -Pokyny k vyplneniu tlačiva "Hromadné vyúčtovanie cest. výdavkov"
7.12.2015 22. ročník „Turnaja Výberov RaD ObFZ
v halovom futbale v rámci VsFZ“
pre sezónu 2015/2016 dňa 19.12.2015 v TV
  - Nové vyžrebovanie turnaja
4.12.2015 Oznamy ObFZ k 3.12.2015
4.12.2015 Matričné úkony ObFZ v 11/2015
1.12.2015 22. ročník „Turnaja Výberov RaD ObFZ
v halovom futbale v rámci VsFZ“
pre sezónu 2015/2016 dňa 19.12.2015 v TV
  - Časový harmonogram turnaja
  - Súťažný poriadok turnaja
  - Pravidlá turnaja
16.11.2015 Smútočné oznámenie
12.11.2015 10. ročník „Turnaja ObFZMI v halovom futbale
mužov FOaFK“
pre sezónu 2015/2016
organizovaný dňa 23.1.2016
  - Oznam o turnaji
  - Predbežný rozpis turnaja
6.11.2015 Najbližšia riadna konferencia ObFZMI
  - Informácia o príprave konferencie
  - Rozhodnutie o zvolaní konferencie
  - Účastníci konferencie
5.11.2015 31. ročník "Vianočného turnaja 
ObFZ žiakov v halovom futbale"
pre sezónu 2015/2016 dňa 28.12.2015
  - Predbežný rozpis turnaja
  - Záväzná prihláška
2.11.2015 Matričné úkony ObFZ v 10/2015
30.10.2015 Nominácie Výberov ObFZ MI U12-U14
na 02.11.2015
30.10.2015 Informácia o tréningovom zraze
Výberov ObFZ MI U12-U14 z 26.10.2015
28.10.2015 Upozornenie na zmenu termínov stretnutí
súťaží žiakov v piatok 30.10. 2015
27.10.2015 Obsadenie R a D na 30.10-1.11.2015
21.10.2015 Nominácie Výberov ObFZ Michalovce U12-U14
na 26.10.2015
21.10.2015 Informácia o tréningovom zraze Výberov
ObFZ Michalovce U12-U14 z 5.10.2015
20.10.2015 Obsadenie R a D na 23.-25.10.2015
16.10.2015 Výročné členské schôdze FO a FK 
v 2. polroku 2015
13.10.2015 Obsadenie R a D na 16.-21.10.2015
6.10.2015 Obsadenie R a D na 9.-11.10.2015
1.10.2015 Nominácie Výberov ObFZ Michalovce
U12-U14 na 05.10.2015
1.10.2015 Matričné úkony ObFZ v 09/2015
29.9.2015 Obsadenie R a D na 2.-7.10.2015
25.9.2015 Pohár ObFZ –
prvé stretn. 3.kola dňa 7.10.2015
22.9.2015 Obsadenie R a D na 25.-27.9.2015
19.9.2015 Aktualizovaná sekcia - Škola mladých rozhodcov
3.9.2015 Pohár ObFZ – 2. kolo dňa 15.9.2015
1.9.2015
Matričné úkony v ObFZ v 08/2015
24.8.2015 Dôležité upozornenie pre FO a FK
k doručeniu podkladov ku kontrole
fakturačných údajov klubov v ISSF
11.8.2015 Zmena ÚHČ v dňoch 15.-16.8.15
10.8.2015 Z prípravného futbalu
3.8.2015 Z prípravného futbalu
3.8.2015 Matričné úkony ObFZ v 07/2015
29.7.2015 Ponuka píšťaliek
ponuka, foto 1, foto 2, foto 3
29.7.2015 Jedenásť krokov pri transfere amatéra
29.7.2015 List generálneho sekretára SFZ k RaPP, čl. 37
28.7.2015 Informácia k „Rozpisu súťaží
ObFZ Michalovce 2015/2016“
27.7.2015 Zápis z 19. zas. VV z 13.7.2015
27.7.2015 Z „Aktívu zástupcov FO a FK súťaží
ObFZ MI“ zo 6.7.2015
- vyhodnotenie jarnej časti i celej sezóny 2014/2015
- ocenenie kolektívov súťaží ObFZ 2014/2015
- príprava súťaží ObFZ 2015/2016
- zápis z aktívu
27.7.2015 Z „Konferencie ObFZ MI“ zo 6.7.2015
- správa mandátovej komisie
- správa o činnosti 1.1.-30.6.2015
- správa Rev.komisie od 1.1-30.6.2015- 1, 2, 3
- návrh na zmenu stanov ObFZ
- návrh na zmeny v štruktúre súťaží ObFZ
- správa návrhovej komisie - 1, 2
- zápis z konferencie - 1, 2
27.7.2015 Z prípravného futbalu
20.7.2015 Reklama - Firma Sportika: Štulpne a trenírky
20.7.2015 Letný seminár R a D ObFZMI
20.7.2015 Z prípravného futbalu
18.7.2015 Vyžrebovania jednotlivých súťaží ObFZ
  - VI.L m, VII.L V m, VII.L Z m, VIII.L m
  - IV.L d, V.L V d, V.L S d, V.L Z m
  - III.L ž, IV.L V ž, IV.L Z ž, III.L mž
17.7.2015 Definitívne schválené výnimky ObFZ
16.7.2015 Nominačné listiny R a D ObFZMI 2015/16
16.7.2015 Reklama - Futbalové bránky 5000x2000mm
16.7.2015 Termíny súťaží ObFZ 2015/2016
16.7.2015 Schválené výnimky družstiev FO a FK
15.7.2015 Vyžrebovanie súťaží
„Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ 2015/16
14.7.2015 Žrebovacie čísla družstiev FO a FK súťaží
"Majstrovstiev ObFZ MI" 2015/2016
  - Žrebovacie čísla súťaží mužov
  - Žrebovacie čísla súťaží dorastencov
  - Žrebovacie čísla súťaží žiakov a ml. žiakov
13.7.2015 Z prípravného futbalu
9.7.2015 Zásady a požiadavky k žreb. č. družstiev
do sezóny 2015/2016
  - Zásady pridelenia žreb. č. pre sezónu 2015/2016
  - Požiadavky k žreb. č. doručené do 4.7.2015
  - Požiadavky k žreb. č. doručené do 8.7.2015
  - Požadované výnimky doručené do 8.7.2015
8.7.2015 Nahlásenie organizovania podujatí
  - Turnaj dorastencov – Pozdišovce – 12.7.2015
  - Turnaj mužov – Pozdišovce – 12.7.2015
  - Turnaj mužov – Hažín – 19.7.2015
8.7.2015 Z prípravného futbalu
7.7.2015 Zápis z 18. zas. VV z 8.6.2015
7.7.2015 Informácia k zverejňovaniu ÚS ObFZ 
v sezóne 2015/2016
4.7.2015 Príprava súťaží ObFZ 2015/2016 - č.3
  - Kon. tab. súťaží ObFZ 2014/15 podľa SPF
  - Kon. tab. súťaží ObFZ 2014/15 po ZP
  - Návrh zaradenia družstiev do súťaží 2015/16
  - Predbežné žreb. čísla súťaží mužov 2015/16
2.7.2015 Úradná správa č.1
2.7.2015 Vyhodnotenia činnosti komisií - 1.polrok 2015
  - KR, ŠTK, OK, DK, MRK, TMK, KM
30.6.2015 Sportika - Nové akcie
  - Nové akcie, Ponuka 1, Ponuka 2
  - Ponuka 3, Ponuka 4, Ponuka 5
27.6.2015 Skutočné náklady FO a FK za CORaD
za 06/2015
25.6.2015 Ponuka športových potrieb
firmy Sportika pre FO-FK
  - Oznam o ponuke, Ponuka 1, Ponuka 2
25.6.2015 Príprava súťaží ObFZ 2015/2016 - č.2
  - Zásady predpokladaného zloženia súťaží
  - Návrh predpokladaného zloženia súťaží
23.6.2015 Aktív zástupcov FO a FK dňa 6.7.2015
  - Pozvánka na "Aktív zástupcov"
23.6.2015 Superpohár 2014/2015
  - Štatistika stretnutia
  - ocenenie Močarany, ocenenie Topoľany
  - Superpohár pre Topoľany
  - víťaz - Topoľany, popis
18.6.2015 Konečné tabuľky ObFZMI 2014/15
11.6.2015 Príprava súťaží ObFZ 2015/2016 - č.1
  - Oznámenia ObFZ k príprave súťaží
  - Prehľad o klube a údaje k záväzným prihláškam
11.6.2015 Superpohár ObFZ 2014/2015
11.6.2015 Majstri súťaží ObFZMI 2014/15
  - mladší žiaci - OŠK Zalužice (foto, popis)
  - žiaci - MFK Sobrance (foto, popis)
  - dorast - FK Žbince (foto, popis)
  - muži - TJ Sokol Močarany (foto, popis)
11.6.2015 Materiály z PS sekretárov FZ
z 26.5.2015 v Košiciach
  - Prezentácia Súťažného poriadku futbalu (SPF) - 2015
  - Prezentácia Registračného a Prestupového poriadku (RaPP) - 2015
  - Prezentácia Oddelenia riadenia súťaží (ORS) - 2015
  - Manuál k elektronickej prihláške družstva do súťaže v ISSF
  - Sprievodca RaPP
10.6.2015 Konferencia ObFZMI dňa 6.7.2015
  - Rozhodnutie VV o zvolaní konferencie
  - Poverenie pre delegáta klubu na konferenciu
  - Návrh programu konferencie
  - Návrh členov pracovných komisií konferencie
  - Rokovací poriadok konferencie
  - Pozvánka na konferenciu
10.6.2015 Plán zasadnutí orgánov ObFZ 
na 2. polrok 2015
9.6.2015 Manuál k práci s elektronickou prihláškou
družstva do súťaže
4.6.2015 Nominácie Výberov ObFZ Michalovce
U12-U14 na 08.06.2015
4.6.2015 Tréningový zraz Výberov ObFZ MI
U12-U14 z 25.5.2015
  - bilancia zrazu
31.5.2015 Skutočné náklady FO a FK za CORaD
za 05/2015
31.5.2015 Tlačivo potvrdenia o lekárskej prehliadke
pre R na sezónu 2015/2016
29.5.2015 Poháre na súťaže (...foto1) (...foto2) (...foto3)
29.5.2015 JUVENTUS CAMP (...foto)
19.5.2015 Nominácie Výberov ObFZMI U12-U14
na 25.05.2015
19.5.2015 Školenie trénerov futbalu I. kvalif. stupňa
  - školenie trénerov
  - prihláška licencia C (...doc) (...docx)
14.5.2015 Druhý tréningový zraz výberov
ObFZ MI U12-U14 zo 4.5.2015
  - bilancia zrazu
12.5.2015 Tlačivá hodnotenia hráčov za
jarnú časť sezóny 2014/2015
(menu Tlačivá)
12.5.2015 Finále 13. roč. súťaže "Pohár ObFZ MI
vo futbale mužov" pre sezónu 2014/2015
  - štatistika finále
  - víťaz AFK Topoľany, popis fotografie
  - porazený finalista, rozhodcovia finále
  - ocenenie porazený finalista, ocenenie víťaza
4.5.2015 Skutočné náklady FO a FK za CORaD
za 04/2015
27.4.2015 Nominácie Výberov ObFZ MI
U12-U14 na 04.05.2015
27.4.2015 Skutočné náklady FO a FK za CORaD
za 03/2015
23.4.2015 Prvý tréningový zraz výberov ObFZ MI
U12-U14 z 20.4.2015
  - bilancia zrazu
  - záber účastníkov zrazu (...foto)
20.4.2015 Smútočné oznámenie
15.4.2015 Nominácie Výberov ObFZ Michalovce U12-U14
13.4.2015 2. kolo pripomienkového konania k návrhu
nového Súťažného poriadku futbalu
  - Informácia o pripomienkach k 2. kolu návrhu SPF
  - Návrh SPF po pripomienkovaní z 1. kola
6.4.2015 Predbežné prihlášky na školenia trénerov futbalu
  - I.kvalifikačný stupeň - licencia GRASSROOTS C ... (.doc), (.docx)
  - II.kvalifikačný stupeň - licencia UEFA B ... (.doc), (.docx)
1.4.2015 Určené všetkým FO a FK:
Požiadavka o nahlásenie talentovaných žiakov
23.3.2015 Z prípravného futbalu k 23.3.2015
16.3.2015 Návrh nového súťažného poriadku futbalu
  - Obsah návrhu SPF
  - Návrh SPF
  - Pripomienky k návrhu SPF
16.3.2015 Z prípravného futbalu k 16.3.2015
9.3.2015 Z prípravného futbalu k 9.3.2015
2.3.2015 Z prípravného futbalu k 2.3.2015
23.2.2015 Z prípravného futbalu k 23.2.2015
20.2.2015 Program zimného seminára RaD
19.2.2015 Nový "Registračný a prestupový poriadok SFZ"
platný od 15.6.2015
17.2.2015 Z prípravného futbalu k 16.2.2015
11.2.2015 Z prípravného futbalu k 9.2.2015
6.2.2015 Z prípravného futbalu k 2.2.2015
26.1.2015 9. ročník "Turnaja ObFZ mužov v halovom futbale"
z 24.1.2015
  - vyhodnotenie turnaja
  - krížové tabuľky s výsledkami
  - víťaz s trofejami
  - 1. Hatalov, 2.Žbince, 3.Trhovište
23.1.2015 Konferencia ObFZ Michalovce zo dňa 16.1.2015
  - Správa mandátovej komisie
  - Správa návrhovej komisie
  - Zápis z konferencie
21.1.2015 Konferencia ObFZ Michalovce zo dňa 16.1.2015
  - Informácia o konferencii
  - fotozábery z konferencie (foto1, foto2)
  - Správa z konferencie o činnosti ObFZ za obdobie 1.7.-31.12.2014
  - Informácie z konferencie o príprave jarnej odvety ObFZ 14/15
21.1.2015 Vzdelávanie trénerov futbalu - aktualizované 21.1.2015
19.1.2015 21.r. "Turnaja Výberov ObFZ R a D v halovom
futbale" pre sezónu 2014/2015 - z 20.12.2014
13.1.2015 Konferencia ObFZ Michalovce dňa 16.1.2015
  - Pozvánka na konferenciu
  - Poverenie pre delegáta klubu na konferenciu
  - Upozornenie
9.1.2015 9. ročník "Turnaja ObFZ mužov v halovom futbale"
pre sezónu 2014/2015 dňa 24.1.2015
  - Upresnený rozpis turnaja
  - Športovo-technické zásady turnaja
  - "Zoznam hráčov" pre turnaj
5.1.2015 30. roč. Vianočného turnaja žiakov ObFZ MI
v halovom futbale z 27.12.2014
  - Vyhodnotenie turnaja
  - Bracovce U14, Moravany U14, Topoľany U14
  - Zemplín MI U12, Veľké Kapušany U13, Lastomír U15
  - najlepší hráč, najlepší strelec, víťaz turnaja
22.12.2014 Konferencia ObFZ Michalovce dňa 16.1.2015
  - Rozhodnutie VV o zvolaní konferencie
  - Rokovací poriadok konferencie
  - Návrh programu konferencie
  - Návrh členov pracovných komisií konferencie
  - Poverenie pre delegáta klubu na konferenciu
17.12.2014 21. ročník „Turnaja Výberov ObFZ R a D v halovom futbale
v rámci VsFZ Košice“ pre sezónu 2014/2015
dňa 20.12.2014 v Košiciach
  - Bulletin turnaja
  - Pravidlá turnaja
15.12.2014 9. ročník „Turnaja ObFZ Michalovce v halovom futbale
družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu 2014/2015
organizovaný dňa 24.1.2015
  - Oznam o turnaji
  - Predbežný rozpis turnaja
  - Záväzná prihláška do turnaja
15.12.2014 30.ročník "Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale"
pre sezónu 2014/2015 dňa 27.12.2014
  - Rozhodnutie KM k turnaju
  - Upresnený rozpis turnaja
  - Športovo-technické zásady turnaja
  -tlačivo "Zoznam hráčov" na turnaj
9.12.2014 Rozhodnutie VV ObFZ Michalovce z 8.12.2014
k neuhradeniu mesačných zberných faktúr
do stanoveného termínu
21.11.2014 Skutočné náklady FK na CORaD - 11/14
21.11.2014 Skutočné náklady FK na CORaD - 10/14
21.11.2014 Upozornenie EÚ SFZ na duplicitné
úhrady faktúr za RP
16.11.2014 Žiadosť o vyplnenie dotazníka
k príprave nového "Zákona o športe"
13.11.2014 30.ročník "Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale"
pre sezónu 2014/2015 dňa 27.12.2014
  - Predbežný rozpis turnaja
  - Záväzná prihláška
13.11.2014 Skutočné náklady FK na CORaD - 09/14
13.11.2014 Skutočné náklady FK na CORaD - 08/14
30.10.2014 Zmena termínov stretnutí súťaží ObFZ
28.10.2014 Úradná správa č.34
  - obsadenie RaD na dni 30.10-2.11.2014
23.10.2014 Smútočné oznámenie - aktualizované
20.10.2014 Výročné čl. schôdze FO a FK v 2. polroku 2014
a najbližšia konferencia ObFZ
  - Oznámenie o príprave
  - Návratka o nahlásení termínu VČS FO - FK
  - Návratka o nahlásení delegáta a náhradníka FO-FK
na najbližšiu konf. ObFZ
  - Poverenie pre delegáta FO - FK na najbližšiu konf. ObFZ
20.10.2014 Tlačivá pre jesennú časť súťaží ObFZ
  - Menu Tlačivá
4.10.2014 Upozornenie k „Poháru ObFZ“
22.9.2014 Druhé kolo pripomienkového konania k návrhu
nového Registračného a prestupového poriadku
22.9.2014 Vyhlásenie súťaže mladších žiakov a žiačok
Školský pohár SFZ 2014/2015
2.9.2014 Skutočné náklady klubov na CORaD
v sezóne 2013/14
20.8.2014 Mini Champions Liga Slovensko
  - prihláška do 22.8.2014 -
  - záväzná prihláška MCHL 2014
  - súpiska MCHL 2014
  - propozície MCHL 2014
  - pravidlá MCHL 2014
  - organizačné pokyny MCHL 2014
11.8.2014 Z prípravného futbalu k 11.8.2014
8.8.2014 Rozpis súťaží ObFZMI 2014/2015
5.8.2014 Konferencia ObFZ Michalovce dňa 7.7.2014
  - Príprava sezóny 2014/2015  
  - Zápis z konferencie  
  - Fotozábery z konferencie -  foto1, foto2
4.8.2014 Z prípravného futbalu k 4.8.2014
29.7.2014 Z prípravného futbalu k 28.7.2014
21.7.2014 Z prípravného futbalu k 21.7.2014
17.7.2014 Vyžrebovania súťaží
"Majstrovstiev ObFZ MI" 2014/2015
  - VI.liga m  
  - VII.liga Východ m
  - VII.liga Západ m
  - VIII.liga Východ m
  - VIII.liga Západ m
  - IV.liga d
  - V.liga Východ d
  - V.liga Stred d
  - V.liga Západ d
  - III.liga ž
  - IV.liga Východ ž
  - IV.liga Západ ž
  - III.liga mž  
14.7.2014 Nominačné listiny R a D ObFZ 2014/2015
- aktualizované dňa 16.7.2014
13.7.2014 Žrebovacie čísla družstiev a výnimky pre súťaže 
ObFZ 2014/2015 - aktualizované dňa 13.7.2014
  - Žreb. č. súťaží mužov 2014/15 k 13.7.2014  
  - Žreb. č. súťaží dorastencov 2014/15 k 13.7.2014  
  - Žreb. č. súťaží žiakov  2014/15 k 13.7.2014  
  - Požadované výnimky pre sezónu 2014/15  
10.7.2014 Návrh požiadaviek FK k prideleniu žreb. č. 
pre sezónu 2014/2015 po 7.7.2014  
9.7.2014 Zaradenie družstiev do súťaží ObFZ 2014/15
po 7.7.2014
  - Predbežné žreb. č. súťaží m 2014/15 po 7.7.2014  
  - Predbežné zloženie súťaží d 2014/2015 po 7.7.2014  
  - Predbežné zloženie súťaží ž 2014/2015 po 7.7.2014  
8.7.2014 Akciová ponuka na futbalové lopty
5.7.2014 Žrebovacie čísla pre sezónu 2014/2015
  - Požiadavky FK k žreb. č. sezóny 2014/2015  
  - Zásady pridelenia žreb. č. pre sezónu 2014/2015  
  - Predbežné žreb. č. pre sezónu 2014/2015  
4.7.2014 Oznámenia ObFZ č.2 k príprave sezóny 2014/15
  - Konečné tabuľky 2013/14 aj s postupmi a zostupmi 
  - Zásady predpokladaného zloženia súťaží 2014/2015  
  - Návrh predpokladaného zloženia súťaží 2014/2015  
  - Predpokladané zloženie súťaží ObFZ 2014/2015  
2.7.2014

Finálna verzia slovenského prekladu
Pravidiel FIFA o statuse a transferoch hráčov

30.6.2014 Superpohár ObFZ 2013/2014
  - Štatistika stretnutia
  - Odovzdanie cien
  - Víťaz Superpohára - Budkovce
24.6.2014 Konečné tabuľky ObFZ 2013/14
18.6.2014 Príprava súťaží ObFZ 2014/2015
  - Prílohy k záv.prihláške klubu do sezóny
  - Informácia o príprave súťaží
  - Oznámenia ObFZ č. 1 k príprave súťaží
  - Záväzná prihláška do súťaží
  - Vysvetlivky k záv. prihláške do súťaží
  - Údaje o FO-FK pre súťažný ročník 2014/2015
  - Termínová listina súťaží
  - Pozvánka na aktív dňa 7.7.2014
18.6.2014 Konferencia ObFZ Michalovce dňa 7.7.2014
  - Rozhodnutie o zvolaní konferencie
  - Pozvánka na konferenciu
  - Poverenie pre delegáta klubu na konferenciu
17.6.2014 Majstri súťaží ObFZ 2013/14
  - OŠK Budkovce - muži
  - TJ Družst. Petrovce n/L - dorastenci
  - TJ FK Družst. Trhovište - žiaci na umelej tráve
  - MFK Sobrance - žiaci
  - ŠK Strážske - mladší žiaci
16.6.2014 Superpohár ObFZ 2013/2014
16.6.2014 Nahlásené výsledky
  - oficiálne
  - upravené nahlásené výsledky
  - neoficiálne výsledky a tabuľky
  - nahlásené výsledky
6.6.2014 Tlačivo potvrdenia o lek. prehliadke
pre R na sezónu 2014/2015
4.6.2014 Dotazník pre FO a FK k súťažiam
ObFZ Michalovce 2014/15
3.6.2014 Ponuka reklamy do
"Rozpisu súťaží ObFZ 2014/2015"
29.5.2014 Futbalový camp pre kategóriu U11-U15
  camp Lipovce, camp Veľké Kapušany
12.5.2014 Pohár ObFZ 2013/14 - finále
  - finále pohára
  - horovce, topoľany, víťaz - topoľany
12.5.2014 Tlačivá pre jarnú časť súťaží ObFZ
  - Menu Tlačivá
6.5.2014 Finále Pohára ObFZMI - pozvánka
29.4.2014 Smútočné oznámenie
18.4.2014 Smútočné oznámenie
17.4.2014 Neofic. výsledky - Pohár ObFZ - odvety
11.4.2014 Návrh nového Registračného
a prestupového poriadku SFZ
  - Info o pripomienkovaní návrhu
  - Návrh Reg. a prest. poriadku
4.4.2014 Neofic. výsledky - Pohár ObFZ
4.4.2014 Ponuka na odpredaj autobusov
  - informácia o ponuke
  - ponuka na odpredaj
  - autobusy na odpredaj (...ponuka)
  - foto autobusov
24.3.2014 Z prípravného futbalu k 24.3.2014
17.3.2014 Z prípravného futbalu k 17.3.2014
14.3.2014 Zákon o organizovaní verejných športových
podujatí (platný od 1.2.2014) (...zákon)
11.3.2014 Deň talentov U13 vo Veľ.Kapušanoch - 7.4.2014
(pre žiakov nar. po 1.1.2001, mimo ÚTM)
10.3.2014 Z prípravného futbalu k 10.3.2014
10.3.2014 Zo zimného seminára R a D ObFZMI z 1.3.2014
  - Info zo zimného seminára R a D
  - Fotozábery zo zimného semninára R a D (foto1, foto2, foto3, foto4, foto5)
5.3.2014 Konferencia ObFZ Michalovce - 28.2.2014
  - Správa o činnosti ObFZ za obdobie od 20.12.2013 do 28.2.2014
  - Fotozábery s konferencie ObFZ z 28.2.2014 (foto1, foto2, foto3)
  - Uznesenie konferencie ObFZ z 28.2.2014
  - Zápis z konferencie ObFZ z 28.2.2014
24.2.2014 Z prípravného futbalu k 24.2.2014
18.2.2014 Program zimného seminára RaD - 1.3.2014
17.2.2014 Konferencia ObFZ Michalovce - 28.2.2014
  - Rozhodnutie VV o zvolaní konferencie
  - Pozvánka na konferenciu
  - Poverenie pre delegáta na konferenciu
30.1.2014 Ponuka práce v TMK VsFZ Košice
22.1.2014 8. ročník "Turnaja ObFZ mužov v halovom futbale"
  - krížové tabuľky s výsledkami
  - vyhodnotenie turnaja
  - ceny, víťaz turnaja s pohárom
 

- 1.Bežovce, 2.Budkovce, 3.Hatalov

 

- 4.Močarany, 5.Krásnovce, 6.Zbudza

22.1.2014 Volebná konferencia ObFZ Michalovce
  - Informácie z konferencie
  - Foto z konferencie
  - Zápis z konferencie
  - Uznesenie z konferencie
17.1.2014 Ples športovcov a priateľov športu
- 24.1.2014
9.1.2014 20.r. "Turnaja Výberov ObFZ R a D 
v halovom futbale v rámci VsFZ"
  - Vyhodnotenie turnaja
8.1.2014 8. ročník "Turnaja ObFZ mužov v halovom futbale"
  - predbežný rozpis turnaja
  - športovo-technické zásady turnaja
  - záväzná prihláška do turnaja
  - Zoznam hráčov
  - Upresnený rozpis turnaja
7.1.2014 29.r. Vian. turnaja žiakov ObFZ MI
v halovom futbale
  - vyhodnotenie
  - 1.V.Kapušany, 2.Trhovište, 3.Strážske
  - 4.Sobrance, 5.Zemplín Michalovce U12
23.12.2013 29.ročník Vianočného turnaja žiakov v halovom futbale
  - Pozvánka na turnaj
  - Upresnený rozpis
  - Šport.-tech. zásady
  - Tlačivo Zoznamu hráčov
23.12.2013 Návrhy na členov komisií ObFZ
  - Informácie k návrhu do kandidátky
  - Tlačivo návrhu do kandidátky na funkciu člena komisie
23.12.2013 Návrhy na predsedov komisií ObFZ
  - Informácie k návrhu do kandidátky
  - Tlačivo návrhu do kandidátky na funkciu predsedu komisie
16.12.2013 13. konferencia ObFZ
  - Pozvánka na konferenciu
  - Správa o činnosti ObFZ za roky 2012 a 2013
  - Návrh rozpočtu ObFZ na rok 2014
9.12.2013 Výzva SFZ k FK
6.12.2013 Seminár trénerov futbalu
  - oznámenie o seminári
  - prihláška na seminár
19.11.2013 Program školenia nových rozhodcov
v dňoch 22.-29.11.2013
12.11.2013 13. konferencia ObFZ
  - Termín a miesto 13. konferencie ObFZ
  - Informácie k návrhu do kandidátky na 13. konf. ObFZ
  - Tlačivo návrhu do kandidátky na 13. konf. ObFZ
  - Návrh programu 13. konferencie ObFZ 
  - Návrh rokovacieho poriadku ObFZ 
  - Návrh volebného poriadku ObFZ 
  - Volebný poriadok 13. konferencie ObFZ 
12.11.2013 29.ročník "Vianočného turnaja ObFZ žiakov
v halovom futbale" pre sezónu 2013/2014
  - Predbežný rozpis turnaja
  - Záväzná prihláška
11.11.2013 Konečné tabuľky súťaží ObFZ
po jeseni 2013
7.11.2013 Prehľad ŽK a ČK po 3.11.2013
  - II.A trieda, II.B trieda
4.11.2013 Nahlásené výsledky
  - oficiálne
  - upravené nahlásené výsledky
  - neoficiálne výsledky a tabuľky
  - nahlásené výsledky
1.11.2013 Prehľad ŽK a ČK po 27.10.2013
  - II.A trieda, II.B trieda
28.10.2013 Nahlásené výsledky
  - oficiálne
  - neoficiálne výsledky a tabuľky
  - nahlásené výsledky
23.10.2013 Prehľad ŽK a ČK po 20.10.2013
  - II.A trieda, II.B trieda , III.A trieda, III.B trieda
21.10.2013 Nahlásené výsledky
  - oficiálne
  - upravené nahlásené výsledky
  - neoficiálne výsledky a tabuľky
  - nahlásené výsledky
17.10.2013 International Youth Football Cup -
Halové turnaje v Debrecíne
  - pozvánka - ENG, HU
  - prihláška - ENG, HU
17.10.2013 Neofic. výsledky Pohár ObFZ - odvety
16.10.2013
Výročné čl. schôdze FO a FK 2013/14 a konferencia ObFZ 
  - Oznámenie o príprave VČS FO - FK 2013/2014 a konferencie ObFZ
  - Návratka o nahlásení termínu VČS FO - FK
  - Návratka o nahlásení delegáta a náhradníka FO - FK na konf. ObFZ
11.10.2013 Smútočné oznámenie
3.10.2013 Neofic. výsledky Pohár ObFZ
12.9.2013 Neof. výsledky - Pohár ObFZ
30.8.2013 Neofic. výsledky - Pohár ObFZ
23.8.2013 Poplatky CORaD na jeseň 2013
  - Náklady CORaD za jar 2013
  - Návrh nákladov CORaD na jeseň 2013
  - Úhrada CORaD na jeseň 2013
20.8.2013 Rozpis súťaží ObFZ Michalovce 2013/2014
16.8.2013 Upozornenie k CORaD na jeseň 2013
9.8.2013 Zmeny v obsadení R a D na 10.-11.8.2013
5.8.2013 Futb. súťaž na mini-ihriskách s umelou trávou
„Mini Champions Liga“
pre ml. žiakov U12 a st. žiačky U16
  - propozície
  - prihláška
5.8.2013 Z prípravného futbalu k 5.8.2013
29.7.2013 Z prípravného futbalu k 29.7.2013
24.7.2013 Totálny výpredaj skladu Quick Sport
strana1, strana2
22.7.2013 Z prípravného futbalu k 22.7.2013
18.7.2013 Schválené výnimky v súťažiach 2013/14
18.7.2013 Vyžrebovania súťaží ObFZ MI  2013/14
  I.tr.m, II.A.tr.m, II.B.tr.m, III.A.tr.m, III.B.tr.m
  I.tr.d, II.A.tr.d, II.B.tr.d, II.C.tr.d
  I.tr.ž, II.tr.ž, III.tr.ž
  I.tr.mž, I.tr.ž mf/ut
16.7.2013 Nominačné listiny R a D ObFZ 2013/14
15.7.2013 Školenie pre FK a R k elektronickému vypisovaniu
zápisov o stretnutí
15.7.2013 Z prípravného futbalu k 15.7.2013
11.7.2013 Ponuka reklamy do "Rozpisu súťaží ObFZ 2013/14"
8.7.2013 Z prípravného futbalu k 8.7.2013
2.7.2013 Seminár trénerov v rámci VsFZ
  - Oznámenie - seminár trénerov VsFZ
  - Prihláška na seminár trénerov I. a II. kval. st. júl 2013
  - Prihláška na seminár trénerov II tr. licencia B júl 2013
1.7.2013 Z prípravného futbalu k 1.7.2013
30.6.2013 Resty voči ObFZ
30.6.2013 Rebríčky najlepších hráčov ObFZ 2012/2013
30.6.2013 Najlepšia jedenástka I. tr. m 2012/2013
27.6.2013 Príloha k "Záväznej príhláške FK
do súťaží FZ 2013/2014" -
doručiť na aktív dňa 2.7.2013
26.6.2013 Pozvánka na "Aktív FO a FK súťaží ObFZ" 
dňa 2.7.2013
26.6.2013 Mimoriadna konferencia ObFZ 2.7.2013
  - Pozvánka na Mimor. konf.
  - Rokovací poriadok Mimor. konf.
25.6.2013 Superpohár ObFZ 2012/2013
  - komentár k stretnutiu
  - foto - víťaz Superpohára + mená k foto
25.6.2013 Strelci gólov ObFZMI 2012/13
  - muži: I.tr, II.A.tr., II.B.tr., III.A.tr., III.B.tr.
  - dorast: I.tr, II.A.tr., II.B.tr., II.C.tr.
  - žiaci: I.tr.ž, II.tr.ž., I.tr.ml.ž., I.tr.ž.mf.ut.
24.6.2013 Konečné tabuľky ObFZMI 2012/13
20.6.2013 Prehľad ŽK a ČK po 16.6.2013
  - I.trieda, II.A trieda, II.B trieda
  - III.A trieda, III.B trieda
18.6.2013 Príprava súťaží ObFZ MI 2013/14
  - oznámenia ObFZ č. 1 k príprave sezóny
  - termínové listiny
18.6.2013 Príprava súťaží ObFZ MI 2013/14
17.6.2013 ...pridaný článok v "Škole mladých rozhodcov"
17.6.2013 Superpohár ObFZ 2012/13
14.6.2013 Tlačivo potvrdenia o lek. prehliadke pre R na sezónu 2013/2014
1.6.2013 ...pridaný článok v "Škole mladých rozhodcov"
27.5.2013 Nahlásené výsledky
  - oficiálne
  - upravené nahlásené výsledky
  - neoficiálne výsledky a tabuľky
  - nahlásené výsledky
24.5.2013 ...pridaný článok v "Škole mladých rozhodcov"
24.5.2013 Prvá celoplošná marketingová pomoc futbalu
23.5.2013 Pohár ObFZ 2012/13 - finále
  - bližšie o stretnutí
  - foto 2 - TJ Družstevník Malčice
  - foto - TJ Družstevník Malčice.
  - foto - TJ Družstevník Pavlovce nad Uhom
22.5.2013 Prehľad ŽK a ČK po 19.5.2013
17.5.2013 Rozhodnutia DK po stretnutiach z 15.5.13
17.5.2013 Prehľad ŽK a ČK po 15.5.2013
16.5.2013 Náležitosti R a D pre jarnú časť12/13
16.5.2013 Prehľad ŽK a ČK po 12.5.2013
13.5.2013 Tlačivá pre jarnú časť sezóny 12/13
  ... v menu "Tlačivá"
10.5.2013 Prehľad ŽK a ČK po 8.5.2013
7.5.2013 Prehľad ŽK a ČK po 6.5.2013
4.5.2013 Prehľad ŽK a ČK po 2.5.2013
1.5.2013 Prehľad ŽK a ČK po 28.4.2013
1.5.2013 ...pridaný článok v "Škole mladých rozhodcov"
24.4.2013 Nahlásené výsledky - Pohár ObFZ
  - neoficiálne neupravené
24.4.2013 Prehľad ŽK a ČK k 24.4.2013
19.4.2013 Zrušenie 1 stretnutia -dorast- z 20.4.13
18.4.2013 Nahlásené výsledky - Pohár ObFZ
  - neoficiálne neupravené
18.4.2013 Prehľad ŽK a ČK k 17.4.2013
17.4.2013 ...pridaný článok v "Škole mladých rozhodcov"
13.4.2013 Zrušenie niektorých stretnutí z 13.-14.4.13
11.4.2013 Vyžiadanie podkladov k odstráneniu duplicity hráčov
11.4.2013 Dôležité upozornenie pre R a D
11.4.2013 V dňoch 13.-14.4.2013 sa už hrá
8.4.2013 Prípravný futbal
5.4.2013 Transfery matriky ObFZMI - marec 2013
3.4.2013 Zrušenie stretnutí zo 6.-7.4.2013
3.4.2013 Prípravný futbal
27.3.2013 Zrušenie stretnutí z 30.-31.3.2013
25.3.2013 Poplatky za CORaD
- 5. Predpokladané náklady na jar 2013 - z 26.3.13
- 4. Skutočné náklady na CORaD za jeseň 2012 - z 25.3.13
- 3. predpokladané náklady na jeseň 2012 - z 21.3.13
- 2. úhrady FK za jeseň 2012 - z 20.3.13
- 1. poplatky za CORaD z 19.3.13
22.3.2013 Zrušenie stretnutí z 23.-24.3.2013
21.3.2013 Nahlásenie stavu hracích plôch
21.3.2013 Nedoručenie plastových RP
20.3.2013 Oznámenia ObFZ (Aktív 15.3.2013)
19.3.2013 Prípravný futbal
11.3.2013 Prípravný futbal
5.3.2013 Púzdra na nové plastové RP (...vzor)
5.3.2013 Transfery matriky ObFZMI - február 2013
5.3.2013 Prípravný futbal
25.2.2013 Prípravný futbal
20.2.2013 Transfery matriky ObFZMI - január 2013
18.2.2013 Prípravný futbal
15.2.2013 Program zimného seminára R a D
dňa 2.3.2013
5.2.2013 Zmeny pravidiel futbalu 2013
1.2.2013 Elektronický transfer
21.1.2013 7.ročník - Turnaj družstiev mužov v halovom futbale
  - výsledky
  - krížové tabuľky
  Strážske, Močarianska, Hatalov, Budkovce,
  Bežovce, Rakovec, Vojany, Ložín
11.1.2013 7.ročník - Turnaj družstiev mužov v halovom futbale
  - upresnený rozpis turnaja
  - šport.-techn. zásady turnaja
  - tlačivo "Zoznam hráčov"
8.1.2013 Ples športovcov a priateľov športu 19.1.2013
8.1.2013 Turnaj Výberov ObFZ R a D
v halovom futbale - foto
  Poprad, Michalovce, Humenné
8.1.2013 28.ročník Vianočného turnaja žiakov
v halovom futbale - foto
  foto1, Zemplín, Ložín, Rakovec, Moravany, Strážske
4.1.2013 Vzdelávanie trénerov futbalu
v I. polroku 2013
  - kalendár
  - oznámenie o otvorení licencie C
  - prihláška na školenia licencie C
  - oznámenie o otvorení Euro B licencie
  - prihláška na školenia Uefa B
2.1.2013 Transfery Matriky ObFZ Michalovce
v 2. polroku 2012
  - december 2012
  - november 2012
  - október 2012
  - september 2012
  - august 2012
  - júl 2012
2.1.2013 Turnaj Výberov ObFZ R a D
v halovom futbale
  - krížové tabuľky turnaja s výsledkami
  - výsledky stretnutí turnaja s údajmi z nich
  - foto víťaza turnaja
2.1.2013 28.ročník Vianočného turnaja žiakov
v halovom futbale
27.12.2012 ...pridaný článok v "Škole mladých rozhodcov"
21.12.2012 Plán zasadnutí orgánov ObFZ MI
na 1. polrok 2013
16.12.2012 ...pridaný článok v "Škole mladých rozhodcov"
14.12.2012 28.ročník Vianočného turnaja žiakov
v halovom futbale dňa 27.12.2012
  - pozvánka na turnaj
  - upresnený rozpis
  - šport.-tech. zásady
14.12.2012 19. r. "Turnaja Výberov ObFZ R a D
v halovom futbale v rámci VsFZ Košice"
pre sezónu 2012/2013
  - pozvánka
  - záv. prihláška
  - súťažný poriadok turnaja
  - propozície turnaja
  - pravidlá turnaja
  - vyžrebovanie turnaja
  - tlačivo zoznamu hráčov
4.12.2012 Prípravný futbal
2.12.2012 ...pridaný článok v "Škole mladých rozhodcov"
19.11.2012 Program školenia nových rozhodcov
18.11.2012 Tabuľky strelcov - jeseň 2012
  ...spracoval Vladimír Bakaľár
12.11.2012 Prehľad ŽK a ČK k 7.11.2012
5.11.2012 28.ročník Vianočného turnaja žiakov
v halovom futbale dňa 27.12.2012
  - Predbežný rozpis turnaja
  - Záväzná prihláška
1.11.2012 Prehľad ŽK a ČK k 31.10.2012
31.10.2012 Prehľad ŽK a ČK k 24.10.2012
30.10.2012 Informácie pre trénerov futbalu
  - Informácia - vzdelávanie trénerov
  - Prihláška na rekvalifikáciu UEFA - B licencia - november
  - Prihláška na seminár I.a II. kval. stupeň - december
18.10.2012 Výsledky - Pohár ObFZ
18.10.2012 Prehľad ŽK a ČK k 18.10.2012
11.10.2012 Prehľad ŽK a ČK k 10.10.2012
5.10.2012 Výsledky - Pohár ObFZ
4.10.2012 Prehľad ŽK a ČK k 3.10.2012
4.10.2012 Výročné členské schôdze FO a FK 12/13
  - Oznámenie o príprave VČS
  - Návratka o nahlásení termínu VČS
28.9.2012 Pridaný nový príspevok v ŠMR
  - v hlavnom menu "Škola mladých rozhodcov"
28.9.2012 Prehľad ŽK a ČK k 26.9.2012
20.9.2012 Prehľad ŽK a ČK k 19.9.2012
13.9.2012 Pohár ObFZMI - 2.kolo
13.9.2012 Prehľad ŽK a ČK k 12.9.2012
12.9.2012 Novým záujemcom o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu
  - Informácia o ostatnom vstupnom školení
  - Všeobecné informácie o vstupnom školení
  - Informácia o termíne najbližšieho vstupného školenia
  - Pozvánka na zraz k najbližšiemu vstupnému školeniu
6.9.2012 Prehľad ŽK a ČK k 5.9.2012
30.8.2012 Pohár ObFZ - 1.kolo
  - neoficiálne
30.8.2012 Prehľad ŽK a ČK k 29.8.2012
24.8.2012 Prehľad ŽK a ČK k 22.8.2012
16.8.2012 Rozpis súťaží ObFZMI 2012/2013
16.8.2012 Prehľad ŽK a ČK k 15.8.2012
9.8.2012 Škola mladých rozhodcov !
  - nová položka v hlavnom menu
9.8.2012 Prehľad ŽK a ČK k 8.8.2012
3.8.2012 Pokyny k hláseniu výsledkov
2.8.2012 Správa delegáta o priebehu stretnutia
  - aktualitzovaná verzia
2.8.2012 Prehľad ŽK a ČK k 20.6.2012
23.7.2012 Z prípravného futbalu k 23.7.2012
23.7.2012 Z prípravného futbalu k 16.7.2012
20.7.2012 Rozpis 11.r. súťaže "Pohár ObFZ" 2012/2013
16.7.2012 Strelci gólov ObFZMI - mládež 2011/2012
  Itr.d, IIA.tr.d, IIB.tr.d, IIC.tr.d,
  I.tr.ž, II.tr.ž, I.tr ml.ž, I.tr.mf.ž
11.7.2012 OŠK Tušice TNV - víťaz I. triedy mužov
11.7.2012 ŠK Nacina Ves - víťaz I. triedy dorastencov
11.7.2012 MFK Sobrance - víťaz I. triedy žiakov
11.7.2012 MFK Sobrance - víťaz I. triedy mladších žiakov
11.7.2012 TJ Družstevník Trhovište - víťaz I. triedy žiakov
11.7.2012 Najlepšia jedenástka ObFZ 2011/2012
10.7.2012 Strelci gólov ObFZMI - muži 2011/2012
  - I.tr.; II.A tr.; II.B tr.; III.A tr.; III.B tr.
10.7.2012 Tušice TNV - víťaz Superpohára ObFZ 2011/2012
10.7.2012 6. roč. "Superpohár ObFZ" 2011/2012 - z 23.6.2012
10.7.2012 Z prípravného futbalu k 9.7.2012
7.7.2012 Poplatky pre súťaže FZ 2012/2013
7.7.2012 Tlačivá a predpisy k registrácii a transferom
(prestupom a hosťovaniam) môžete nájsť aj tu
  - prihláška k registrácii platná od 1.7.2012
  - žiadosť o transfer (prestup, hosťovanie) hráča platná od 1.7.2012
  - prestupový poriadok futbalu pre neprofesionálnych futbalistov platný od 1.7.2012
  - registračný poriadok futbalu platný od 1.7.2012
7.7.2012 Zmeny v Pravidlách futbalu 2012
7.7.2012 Žrebovacie čísla súťaží ObFZ 2012/2013
  - muži
  - dorast
  - žiaci
7.7.2012 Konečné tabuľky súťaží FZ 2011/2012
4.7.2012 Dôležité oznamy ObFZ po 3.7.2012
4.7.2012 Nové plastové registračné preukazy od 1.7.2012
4.7.2012 ZÁSADNÉ ZMENY VO VYBAVOVANÍ RP, ŽP,
PRESTUPOV A HOSŤOVANÍ od 1.7.2012
2.7.2012 Predbež. konečné tab. 2011/2012
aj s postupmi a zostupmi
25.6.2012 Príprava súťaží ObFZ Michalovce 2012/2013
25.6.2012 Konečné tabuľky
19.6.2012 Tlačivo potvrdenia o lek. prehliadke
pre R na sezónu 2012/2013
19.6.2012 Kombinované družstvo mládeže
  - zásady zriadenia KDM
  - návrh zmluvy o zriadení KDM
18.6.2012 XXII.ročník futbalového festivalu
mládeže v Debrecene
  - OTP Karneval Cup 2012 - orig
  - OTP Karneval Cup 2012 - SK
  - Registračný formulár - orig
  - Registračný formulár - SK
18.6.2012

Návrh ObFZ na výšku nákladov pre kolektívy FO a FK
v jednotlivých súťažiach ObFZ pre sezónu 2012/2013
(súť. vklad + centrálne odmeňovanie R a D)

15.6.2012 Superpohár ObFZMI
14.6.2012 Prehľad ŽK a ČK k 13.6.2012
14.6.2012 Nové logo SFZ
7.6.2012 Prehľad ŽK a ČK k 6.6.2012
31.5.2012 Prehľad ŽK a ČK k 30.5.2012
28.5.2012 Finančné podlžnosti voči ObFZ k 23.5.2012
25.5.2012 SVK 21 - ROM 21 v Michalovciach
24.5.2012 Prehľad ŽK a ČK k 23.5.2012
22.5.2012 Informácia o zriadení položky ISSF v hlavnom menu
21.5.2012
Novinka pre súťaže ObFZ 2012/2013
"Kombinované družstvo mládeže"
  - návrh zásad zriadenia kombinovaného družstva mládeže
  - návrh zmluvy o zriadení kombinovaného družstva mládeže
21.5.2012 Neoficiálne výsledky a tabuľky
18.5.2012
Zmeny termínov stretnutí na 19.-20.5.2012
pre MS 2012 v ĽH
17.5.2012 Prehľad ŽK a ČK k 16.5.2012
10.5.2012 Prehľad ŽK a ČK k 9.5.2012
9.5.2012 Pohár ObFZ - Finále 10. ročníka
  foto1, foto2, foto3, foto4, foto5, foto6
9.5.2012 Prehľad ŽK a ČK k 2.5.2012
26.4.2012 Prehľad ŽK a ČK k 25.4.2012
20.4.2012 Slovensko "21" - Česko "21"
19.4.2012 Prehľad ŽK a ČK k 18.4.2012
19.4.2012 Pohár ObFZ - výsledky
13.4.2012 Zmeny v obsadení rozhodcov
12.4.2012 Prehľad ŽK a ČK k 11.4.2012
10.4.2012 Prestupový termín
  - marec 2012
9.4.2012 Oznam k výsledkom zo 7.4 a 8.4
5.4.2012 Pohár ObFZ
5.4.2012 Prehľad ŽK a ČK k 4.4.2012
30.3.2012 Prehľad ŽK a ČK k 28.3.2012
19.3.2012 Prípravný futbal
15.3.2012 Databázy hráčov
  - muži
  - dorast
15.3.2012 Prehľad strelcov - jeseň - žiaci
12.3.2012 Prípravný futbal
12.3.2012 Prehľad strelcov - jeseň - dorast
  - I.trieda dorast
  - IIA.trieda dorast
  - IIB.trieda dorast
  - IIC.trieda dorast
6.3.2012 Prestupový termín
  - február 2012
5.3.2012 Prípravný futbal
24.2.2012 Nové "Stanovy ObFZ Michalovce" platné od 10.2.2012
22.2.2012 Informácie zo zimnej prípravy FO a FK
22.2.2012 Prípravný futbal
20.2.2012 Prípravný futbal
17.2.2012 Prehľad strelcov 31.12.2011
13.2.2012 Prípravný futbal
13.2.2012 Prehľad ŽK a ČK k 31.12.2011
2.2.2012
Prehľad rozhodcov a delegátov súťaží ObFZ Michalovce 2011/2012, ktorí si nesplnili povinnosť doručiť formulár evidenčného listu so svojou fotografiou na ObFZ do 31.1.2012:

a) rozhodcovia: L. Buhaj, E. Čurma, P. Dulovič, M. Fodor, F. Gejguš, M. Halecký, D. Ihnacik, T. Kolesár, E. Kovaľová, R. Lipka, S. Mačuga, J. Matta, D. Mydlo, A. Nagy, I. Olajos, J. Pastír, M. Pavlík, I. Počatko, J. Sánta, G. Stariak, B. Štugner, M. Tannenbaum ml., M. Tannenbaum st., R. Tekáč, J. Tóth, E. Varga; doručiť ich mali aj: L. Čuchran, A. Perduľaková, D. Stanko, P. Vlčák;

b) delegáti: M. Andrejco, D. Demčák, F. Friga, Š. Makeľ, V. Pčolár, M. Rovňák, V. Rovňák, M. Sabo, A. Žoffčák, P. Žulevič.

Ďalšie bližšie informácie

2.2.2012 Dôležité upozornenie pre všetkých trénerov futbalu FO a FK
2.2.2012 Projekt novelizácie futbalových noriem
2.2.2012 Prestupový termín
  - január 2012
  - december 2011
  - november 2011
23.1.2012 Turnaj ObFZ družstiev mužov halovom futbale
  - Výsledky 6. ročníka "Turnaja ObFZ družstiev mužov v halovom futbale"
  foto - družstvá, Hatalov, Vinné, Budkovce, Dúbravka, Horňa, Moravany
20.1.2012 Dôležité upozornenie pre všetkých R a D
18.1.2012 Z 12. konferencie ObFZ dňa 13.1.2012
  - Správa o činnosti ObFZ za obdobie od 11. konf.
  - Zápis z 12. konferencie ObFZ
  foto - foto1, foto2
17.1.2012 Úradná správa č.56
16.1.2012 Turnaj ObFZ družstiev mužov halovom futbale
  - Upresnený rozpis
  - Športovo-technické zássady
10.1.2012 12. konferencia ObFZ dňa 13.1.2012
  - pozvánka
  - rokovací poriadok
5.1.2012 18. ročník „Turnaja výberov R a D ObFZ
v halovom futbale v rámci VsFZ“ z 30.12.2011
5.1.2012 Halové majstrovstvá Slovenska dievčat vo futbale
29.12.2011 27. ročník "Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale"
  - výsledky
  družstvá pri vyhodnotení, víťaz, naj brankár, naj strelec
  1.miesto MFK Zemplín MI 6rŠT, 2.miesto Družstevník Ložín,
  3.miesto OFK Rakovec n/O, 4.miesto OFK Lastomír, 5.miesto MFK Sobrance
23.12.2011 27. ročník "Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale"
9.11.2011 Konečné tabuľky po jeseni
3.11.2011 Prestupový termín "Október 2011"
10.10.2011 Príprava VČS a 12.konferencie
  - príprava VČS a 12.konferencie
  - návratka o termíne VČS
  - návratka na konferenciu ObFZ
  - navrátka na konferenciu VsFZ
3.10.2011 Prestupový termín "September 2011"
7.9.2011 Prestupový termín "August 2011"
11.8.2011 Rozpis súťaží ObFZ 11/12 so zmenami
10.8.2011 Oznámenie o školeniach trénerov
10.8.2011 Prihláška na školenie trénerov
10.8.2011 Vyžrebovanie III.A triedy mužov - opr.
10.8.2011 Vyžrebovanie II.A triedy mužov - opr.
10.8.2011 Vyžrebovanie I. triedy mužov - opr.
5.8.2011 Vinné v V.lige a zmeny v súť. ObFZ
2.8.2011 Prestupový termín - júl 2011
2.8.2011 Pracovné stretnutie spravodajcov
  - 4.8.2011 o 15:30h
2.8.2011 19. zas. VV ObFZ dňa 8.8.11
28.7.2011 Prípravný futbal
26.7.2011 Prípravný futbal
19.7.2011 Prípravný futbal
14.7.2011 Prehľad zmien v pravidlách futbalu
13.7.2011 Vyžrebovanie mládeže
  menu "Súťažný ročník 2011/2012"
8.7.2011 Vyžrebovanie III.B triedy mužov
8.7.2011 Vyžrebovanie II.B triedy mužov
8.7.2011 Definitívne priradenie čísel - zmeny
  - súťaže mužov
  - súťaže dorastencov
  - súťaže žiakov
6.7.2011 "Najlepšia 11-tka ObFZMI 2010/11"
6.7.2011 Prípravné zápasy
6.7.2011 Oznámenia ObFZ po 4.7.11
4.7.2011 18. zas. VV ObFZ dňa 11.7.11
4.7.2011 Pozvánka na Aktív zástupcov FO a FK
22.6.2011 Oznámenia k príprave SR 11/12 - č.2
22.6.2011 Návrh predp. zar. družstiev 11/12
22.6.2011 Termínová listina súťaží 2011/2012
21.6.2011 Prehľad a Záväzná prihláška 11/12
21.6.2011 Predpokladané zloženie súťaží 11/12
21.6.2011 Reorganizácia mládeže 2011/12
21.6.2011 Upozornenia k sezóne 2011/12
21.6.2011 Konečné tabuľky 2010/11
20.6.2011 Príprava súťaží ObFZ MI 2011/12
20.6.2011 Vyhlásenie "Najlepšej jedenástky súťaže
I.triedy mužov ObFZ MI 2010/11"
18.6.2011 Víťazi súťaží ObFZ Michalovce
  - I.trieda muži - Naciná Ves
  - I.trieda dorast - Pavlovce n/U
  - I.trieda žiaci - Sobrance
  - I.trieda ml. žiaci - Sobrance
18.6.2011 Prehľad ŽK a ČK k 15.6
18.6.2011 Tabuľky strelcov - V.Bakaľar
  - IIIB.trieda muži
  - IIIA.trieda dorast
  - IIIB.trieda dorast
17.6.2011 Nahlásené výsledky
  - neoficiálne neupravené
  - neoficiálne upravené
  - oficiálne
14.6.2011 6. zas. Rady ObFZ dňa 17.6.11
10.6.2011 Tabuľky strelcov - V.Bakaľar
  - 1.trieda mladší žiaci
  - 1A.trieda žiaci
  - 1B.trieda žiaci
9.6.2011 Prehľad ŽK a ČK k 8.6
6.6.2011

Tlačivo potvrdenia o lek. prehliadke
pre R na sezónu 2011/2012

6.6.2011 17. zas. VV ObFZ dňa 13.6.11
3.6.2011

Humanitná zbierka na podporu
handicapovaných ľudí

3.6.2011 Prehľad ŽK a ČK k 1.6
26.5.2011 Prehľad ŽK a ČK k 25.5
19.5.2011 Prehľad ŽK a ČK k 18.5
17.5.2011 Školenie trénerov futbalu
11.5.2011 Finále Pohára 11.5.11
4.5.2011 Oznámenie ŠTK k termínom
  stretnutí v nedeľu 8.5.2011
29.4.2011 16. zas. VV ObFZ dňa 6.5.11
5.4.2011 15. zas. VV ObFZ dňa 11.4.11
31.3.2011 Alternatívy vplyvu reorganizácie
  súťaží VsFZ na súťaže ObFZ
24.3.2011 Školenie trénerov futbalu
  - upozornenie pre frekventantov
19.3.2011 Rozhodnutia Rady ObFZ z 18.3.11
18.3.2011 Výzva ObFZ pred štartom
11.3.2011 Zimný seminár R a D dňa 12.3.11
11.3.2011 Pracovné stretnutie spravodajcov
11.3.2011 5. zas. Rady ObFZ dňa 18.3.11
11.3.2011 14. zas. VV ObFZ dňa 14.3.11
11.3.2011 Výsledky prípravných zápasov
11.2.2011 Prog. zimn. seminára R a D - 12.3.11
11.2.2011 13. zas. VV ObFZ dňa 14.2.2011
27.1.2011 Postup pri vzniku FO-FK
  - oznamovanie zmien vo FO-FK
  - postup pri vzniku FO-FK
25.1.2011 Turnaj družstiev v halovom futbale
  - vyhodnotenie turnaja
25.1.2011 Návrh rozdelenia V.líg
25.1.2011 Telefónny zoznam SFZ
21.1.2011 Výber dorast ObFZMI
  - informácie po prípravnom zraze
20.1.2011 Výber mužov ObFZMI
  - potvrdenie štartu na turnaji 22.1.11
  - nominácia na príp. zápas 22.1.2011
20.1.2011 Školenie trénerov futbalu
  - ďalšie najnovšie informácie 20.1.2011
  - ďalšie najnovšie informácie 18.1.2011
  - rozvrh prvého bloku školenia trénerov
licencie IV./C
  - termín školenia
  - ďalšie najnovšie informácie
  - záväzný zoznam nahlásených od 1.1 do 10.1
  - záväzný zoznam ďalších nahlásených z 11.1
  - Prehľad postupne nahlásených od 1.7.08-31.12.10
  - Abecedný prehľad nahlásených od 1.7.08-31.12.10
17.1.2011 Turnaj družstiev v halovom futbale
  - upresnený rozpis
  - šport.-tech. zásady
13.1.2011 Výber dorast ObFZMI
  - zmeny v nominácií na príp.zápas
  - nominácia na príp. zápas 18.1.2011
29.12.2010 Vianočný turnaj žiakov v hale
  - vyhodnotenie
  foto01, foto02, foto03, foto04, foto05, foto06
  foto07, foto08, foto09, foto10, foto11
22.12.2010 Vianočný turnaj žiakov v hale
  (menu "Súťažný ročník 2010/2011")
  ...aktualizované...
17.12.2010 Štatút Odvolacej komisie ObFZ
2.12.2010 Školenie trénerov futbalu
  - najnovšie informácie
  - prehľad postupne nahlásených
  - abecedný prehľad nahlásených
25.11.2010 5.ročník "Turnaja ObFZ mužov v halovom futbale" pre sezónu 2010/2011
  - úvodné informácie
  - uvodné informácie 2
25.11.2010 17.ročník "Turnaja výberov R a D ObFZ v halovom futbale" v rámci VsFZ
  - propozície a vyžrebovanie turnaja
  - súťažný poriadok turnaja
19.11.2010 Prihláste sa na školenie rozhodcov
  - Info o vstupnom školení
  - Info o termíne najbližšieho školenia
  - Info o termíne ďalšieho školenia
  - Prehľad nahlásených na školenia
  ... (aktualizované) ...
18.11.2010 Vyhodnotenie ankiet 2009/10
18.11.2010 Konečné tabuľky jeseň 2010/11
2.11.2010 Neoficiálne výsledky a tabuľky
15.10.2010 Žiaci ObFZ I. - Žiaci ObFZ II. 2:0
  - príprava - Výber žiakov
8.10.2010 Výročné členské schódze 2010
  - príprava VČS
  - návratka o nahlásení termínu
29.9.2010 VÝZVA RADY OBFZMI
6.9.2010 Rozpis 2010-2011
  - Menu ObFZ Michalovce/Rozpis súťáží)
18.8.2010 Top 10 strelcov mládeže 09/10
  - spracoval Vladimír Bakaľár
4.8.2010 Pokyny pre delegátov súťaží ObFZ
  - tlačivo - správa delegáta
2.8.2010 Úvodné slovo predsedu ObFZ
23.7.2010 Zmeny v systéme vyplácania odmien
  rozhodcov a delegátov
  - tabuľkový prehľad
  - príkazná zmluva - vzor tlačiva
  - zúčtovanie fin. náležitostí - vzor tlačiva
23.7.2010 Z prípravy futbalistov
17.7.2010 Školenie rozhodcov
  - prehľad novovyškolených
17.7.2010 Školenie trénerov
  - prehľad - nahlásených
  - prehľad - abecedný
9.6.2010 Ocenenie víťaza I. tr. mužov
  - ŠK AGRO PALÍN -
21.5.2010 Oznam ObFZ
  - doplnenie, resp. zmena US
19.3.2010 Anketa o najlepšieho futbalistu
19.3.2010 Hodnotenie najlepšej 11-tky
16.3.2010 Plán rozvoja futbalu 2010-2013
16.3.2010 Návrh reorganizácie dorastu
  - návrh (...viac)
  - aktuálne kilometrové rozdiely (...viac)
  - nové kilometrové rozdiely (...viac)
  - mapa rozdelenia oblasti (...viac)
16.3.2010 Návrh reorganizácie žiakov
  - návrh (...viac)
Návhy reorganizácie vypracoval Bc.Vladimír Bakaľár
Pripomienky k návrhom môžu funkcionári FO a FK
doručiť písomne na Se ObFZ do 9.4.2010.
   
12.3.2010 Info - školenia nových rozhodcov
  - informácia - vstupné školenie
  - termín školenia
26.1.2010 Návrhy na zaradenie do kandidátok
21.1.2010 Turnaj družstiev ObFZ v hale
  - vyhodnotenie
  - foto: Vinné, Palín, Dorast I.
  - foto: Krásnovce, Pozdišovce, Horňa
  - foto: Kusín, Dorast II., Žbince, Ložín
  - vyhodnotenie - foto1, foto2, foto3
  - vyhodnotenie - foto4, foto5, foto6
  - vyhodnotenie - foto7, foto8, foto9
  - vyhodnotenie - foto10, foto11
Aktuálne výsledky


Nasledujúce zápasy

 

Partneri ObFZ MI


súťaž
www.futbal-vychod.eu

CardSharingServer


detské oblečenie, nábytok, potreby,
hračky a cestovanie


LEGEA - Oficiálny dodávateľ
Športového vybavenia pre
ObFZ Michalovce

All rights reserved.