Oblastný futbalový zväz Michalovce

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Oblastný futbalový zväz Michalovce

Školenie trénerov futbalu I. kvalifikačného stupňa licencie GRASSROOTS C
Informácia o organizovaní seminárov trénerov v rámci ObFZ
Spôsob vkladania videozáznamu zo stretnutia na futbalnet
- odkaz na stránku VsFZ


10.07.2018 Riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“ zo 6.7.2018
                  - zápis z konferencie    - správa o činnosti a hospodárení
                  - správa mandátovej komisie    - správa návrhovej komisie
04.06.2018 Seminár trénerov mládeže
                  - program seminára 17.6.2018   - prihláška na školenie
08.01.2018 Volebná komisia vyhlásila voľby členov komisií ObFZ na roky 2018-2021
                  - Informácia k návrhom na zaradenie do kandidátky
                  - Tlačivo „Návrh na zaradenie do kandidátky“.... (pdf)  ...  (excel)
20.12.2017 Predbežná prihláška na seminár trénerov licencií UEFA GRASSROOTS C a UEFA B
                  - prihláška (PDF)     - prihláška (Word)
30.03.2017 Najdôležitejšie zmeny v RaPP účinnom od 14.03.2017
 - prestupy s obmedzením je možné podávať až do 31.03.2017
 - základnú registráciu hráča je možné vybavovať počas celého kalendárneho roka
24.02.2017 Striedavý štart hráča mládežníckeho družstva
18.01.2017 Riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“ z 13.1.2017
   - Fotozábery
02.01.2017 Vyhodnotenia činnosti orgánov ObFZ za 2. polrok 2016
  - Konferencia   - VV   - OK   - DK   - KR   - ŠTK   - MRK
  - TMK   - KM   - Se   - Úsek správy súťaží   - EkÚ
16.12.2016 Najbližšia riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“ dňa 13.1.2017
15.11.2016 Najbližšia riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“
04.11.2016 Upozornenie pre R a D k úhrade čl. poplatku za sezónu 2016/2017
14.07.2016 Konferencia ObFZ Michalovce z 8.7.2016
07.07.2016 Požadované žreb.čísla a výnimky pre sezónu 2016/17 - stav k 7.7.2016
06.07.2016 Vyhodnotenia činnosti orgánov ObFZ za 1. polrok 2016
  --- konferencia --- VV --- OK --- DK --- KR --- ŠTK ---
  --- MRK --- TMK --- KM --- Se --- Správa súťaží --- EkÚ ---
03.07.2016 Požadované žreb.  čísla a výnimky pre sezónu 2016/2017
28.06.2016 Najbližšia riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016
18.05.2016 Najbližšia riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky